Zaćma

Zaćma (cataracta)

jest podstawową zmianą patologiczną soczewki, która polega na przejściowym lub całkowitym jej zmętnieniu i powoduje, że soczewka traci swoją najistotniejszą cechę optyczną i przejrzystość.

Klasyfikacja zaćmy

ZAĆMA NABYTA

  1. zaćma pierwotna związana z wiekiem – zaćma starcza.
  2. zaćma wtórna -patologiczna związana z chorobami układowymi
  • – wikłająca inne choroby oka
  • – pourazowa
  • – toksyczna
  • -resztkowa

Nabyte zmiany zaćmowe w soczewce powstają w  wyniku procesu starzenia się organizmu, bądź innych zaburzeń w metabolizmie soczewki, wywołanych czynnikami endogennymi w przebiegu schorzeń ogólnych lub miejscowych, a także egzogennymi o charakterze fizycznym lub chemicznym. Continue reading