Optyk, okulista, optometrysta

Troska o wzrok człowieka jest domeną działalności okulistów (oftalmologów), optometrystów, optyków. Czym różnią się te zawody, a co je łączy?

Okulistyka jest działem medycyny. Tak w naszym kraju, jak i na całym świecie wykształcenie okulistyczne zdobywa się na akademiach medycznych lub wydziałach medycznych uniwersytetów, a następnie uzupełnia w czasie praktyki klinicznej. Okulistą może być w Polsce osoba posiadająca stopień przynajmniej lekarza medycyny oraz specjalizację w zakresie okulistyki. Rolą okulisty jest zapewnienie opieki medycznej: badanie, diagnozowanie i leczenie chorób oczu. W ramach specjalizacji niektórzy lekarze okuliści zajmują się szczególnie chorobami siatkówki, rogówki, chirurgią oka, wszczepieniem sztucznych soczewek itp. Prócz tego okuliści przeprowadzają badanie ostrości wzroku w celu wykrycia wad widzenia oraz przepisują okulary korekcyjne i aplikują soczewki kontaktowe. Continue reading

Soczewki

Soczewkaproste urządzenie optyczne składające się z jednego lub kilku sklejonych razem bloków przezroczystego materiału (zwykle szkła, ale też różnych tworzyw sztucznych, żeli, minerałów, a nawet parafiny lub kropli wody). Istotą soczewki jest to, że przynajmniej jedna z jej powierzchni roboczych jest zakrzywiona, np. jest wycinkiem sfery, innej obrotowej krzywej stożkowej jak parabola, hiperbola lub elipsa, albo walca. Continue reading