Światło, kolor i wrażenia wzrokowe

Jak się wykrywa fale o różnych długościach.

Światło to fala, ale rzadko jego falowa struktura jest dla nas oczywista. Zjawiska interferencji (np opalizujące kolorowe plamki na powierzchni bańki mydlanej) nalezą do tych niewielu efektów wzajemnego oddziaływania na siebie fal świetlnych, które możemy obserwować na co dzień.  To co nazywamy światłem stanowi tylko niewielką część całego widma elektromagnetycznego. Jednak ta właśnie część interesuje nas najbardziej, gdyż na fale o takich właśnie długościach reagują nasze OCZY. Większość fal rejestrowanych przez nasze oko pochodzi pośrednio ze słońca. Światło słoneczne składa się z wielu fal o różnych długościach, ale różne substancje nabierają różnych barw w ten sposób, że wybiórczo pochłaniają i odbijają fale o różnych długościach. NP. niebo jest niebieskie gdyż barwa ta jest w dużo większym stopniu niż wszystkie inne. Continue reading

Optyk, okulista, optometrysta

Troska o wzrok człowieka jest domeną działalności okulistów (oftalmologów), optometrystów, optyków. Czym różnią się te zawody, a co je łączy?

Okulistyka jest działem medycyny. Tak w naszym kraju, jak i na całym świecie wykształcenie okulistyczne zdobywa się na akademiach medycznych lub wydziałach medycznych uniwersytetów, a następnie uzupełnia w czasie praktyki klinicznej. Okulistą może być w Polsce osoba posiadająca stopień przynajmniej lekarza medycyny oraz specjalizację w zakresie okulistyki. Rolą okulisty jest zapewnienie opieki medycznej: badanie, diagnozowanie i leczenie chorób oczu. W ramach specjalizacji niektórzy lekarze okuliści zajmują się szczególnie chorobami siatkówki, rogówki, chirurgią oka, wszczepieniem sztucznych soczewek itp. Prócz tego okuliści przeprowadzają badanie ostrości wzroku w celu wykrycia wad widzenia oraz przepisują okulary korekcyjne i aplikują soczewki kontaktowe. Continue reading

Soczewki

Soczewkaproste urządzenie optyczne składające się z jednego lub kilku sklejonych razem bloków przezroczystego materiału (zwykle szkła, ale też różnych tworzyw sztucznych, żeli, minerałów, a nawet parafiny lub kropli wody). Istotą soczewki jest to, że przynajmniej jedna z jej powierzchni roboczych jest zakrzywiona, np. jest wycinkiem sfery, innej obrotowej krzywej stożkowej jak parabola, hiperbola lub elipsa, albo walca. Continue reading