Oprawki Okularowe

Rodzaje oprawek okularowych.

Soczewki okularowe dopiero wtedy spełniają prawidłowo swą rolę gdy są  osadzone we właściwych oprawkach. Rolą oprawek jest przede wszystkim umocowanie soczewek przed oczami w ten sposób , by spełnione były warunki korekcji, to znaczy była zachowana właściwa odległość soczewek od oczu, właściwe centrowanie soczewek i właściwe ich nachylenia. Warunki te można zapewnić na różne sposoby, toteż istnieje wiele konstrukcji oprawek. Również materiały, z których wytwarza się oprawki  mogą być rozmaite. Według najogólniejszej klasyfikacji oprawki okularowe dzielą się na:

  • oprawki metalowe
  • oprawki z tworzywa sztucznego
  • oprawki łączone
  • oprawki półramkowe
  • oprawki bezramkowe Continue reading