Definicje wad wzroku

Krótkie definicje wad wzroku:

 • Krótkowzroczność – układ optyczny oka skupia równoległą, przedmiotową wiązkę promieni przed siatkówką, rzeczywisty punkt dali (punkt przestrzeni przedmiotowej, którego ostry obraz powstaje na siatkówce oka nie akomodującego) leży przed okiem;

 • Krótkowzroczność osiowa – oko jest za długie
 • Krótkowzroczność refrakcyjna – oko ma za krótką ogniskową

 • Nadwzroczność – układ optyczny oka skupia równoległą, przedmiotową wiązkę promieni za siatkówką, pozorny punkt dali  leży za okiem;

 • Nadwzroczność osiowa – oko jest za krótkie, za małe
 • Nadwzroczność refrakcyjna – ogniskowa oka jest za długa

 • Starczowzroczność – osłabienie akomodacji z wiekiem;
 • Niezborność – Astygmatyzm – brak symetrii obrotowej układu optycznego oka;

(astygmatyzm regularny w dwóch prostopadłych do siebie przekrojach wiązki przedmiotowej promienie skupiają się w 2 punktach dali).

Miarą astygmatyzmu jest różnica odwrotności odległości punktów dali. Jest to zawsze wada refrakcyjna, krzywiznowa, ogniskowe w obu przekrojach głównych są różne.

 • Anizometropia – różnowzroczność – polega na różnicy niemiarowości pomiędzy jednym a drugim okiem;

 • osiowa – różnica długości obu oczu przy jednakowych układach optycznych
 • refrakcyjna – ogniskowa – oczy są tej samej wielkości, lecz mają różne układy optyczne, różne ogniskowe
 • mieszana – oczy mają różne ogniskowe i różne długości
 • Anizeikonia – różnica wielkości obrazów obojga oczu (geometryczna lub obrażeniowa)

 • Widzenie przemienne – powstaje u niektórych osób z niewysoką krótkowzrocznością. Oko miarowe pracuje do dali, a oko krótkowzroczne tylko do bliży. Okulary są odrzucane.