Oprawki Okularowe

Rodzaje oprawek okularowych.

Soczewki okularowe dopiero wtedy spełniają prawidłowo swą rolę gdy są  osadzone we właściwych oprawkach. Rolą oprawek jest przede wszystkim umocowanie soczewek przed oczami w ten sposób , by spełnione były warunki korekcji, to znaczy była zachowana właściwa odległość soczewek od oczu, właściwe centrowanie soczewek i właściwe ich nachylenia. Warunki te można zapewnić na różne sposoby, toteż istnieje wiele konstrukcji oprawek. Również materiały, z których wytwarza się oprawki  mogą być rozmaite. Według najogólniejszej klasyfikacji oprawki okularowe dzielą się na:

  • oprawki metalowe
  • oprawki z tworzywa sztucznego
  • oprawki łączone
  • oprawki półramkowe
  • oprawki bezramkowe

Oprawki metalowe oznaczane są zwykle skrótem OKM. Oprawki z tworzywa sztucznego mogą być wykonywane metodą wtryskową i wtedy oznaczane są skrótem OKW lub wycunane (frezowane) z jednolitej płyty i wtedy oznaczane są skrótem OKP. Oprawki wykonane z materiałów naturalnych o podobnych własciwościach traktuję się tak jak oprawki z tworzywa sztucznego (lub naturalnego o podobnych właściwościach) a inne elementy z metalu to oprawki łączone. Oznacza się jej skrótem OKK.

Wszystkie wymienione typy oprawek mogą obejmować całkowicie soczewki – są to oprawki ramkowe. Niekiedy soczewki są objęte przez oprawkę tylko w częście swego obwodu i są zamocowane do oprawki tylko górnym skrajem. Takie oprawki nazywają się półramkowycmi. Możliwe jest też skonstruowanie okularów bez raki ujmującej soczewkę. Pozostałe elementy oprawki są wtedy przymowcowane bezpeośrednio do soczewek. Mamy wówczas do czynienia z oprawkami bezramkowymi.

One thought on “Oprawki Okularowe”

  1. Pingback: Serwis Optyczny | Katalog SEO GrandElektronic

Comments are closed.