Optyk, okulista, optometrysta

Troska o wzrok człowieka jest domeną działalności okulistów (oftalmologów), optometrystów, optyków. Czym różnią się te zawody, a co je łączy?

Okulistyka jest działem medycyny. Tak w naszym kraju, jak i na całym świecie wykształcenie okulistyczne zdobywa się na akademiach medycznych lub wydziałach medycznych uniwersytetów, a następnie uzupełnia w czasie praktyki klinicznej. Okulistą może być w Polsce osoba posiadająca stopień przynajmniej lekarza medycyny oraz specjalizację w zakresie okulistyki. Rolą okulisty jest zapewnienie opieki medycznej: badanie, diagnozowanie i leczenie chorób oczu. W ramach specjalizacji niektórzy lekarze okuliści zajmują się szczególnie chorobami siatkówki, rogówki, chirurgią oka, wszczepieniem sztucznych soczewek itp. Prócz tego okuliści przeprowadzają badanie ostrości wzroku w celu wykrycia wad widzenia oraz przepisują okulary korekcyjne i aplikują soczewki kontaktowe.

Optyk to specjalista zajmujący się okularami. Jego zdaniem jest wykonywanie okularów zgodnie z receptą przepisaną przez lekarza okulistę. Powinien umieć nie tylko dobrać właściwe oprawki i oprawić w nie szkła, ale także, w razie potrzeby, wyszlifować potrzebne soczewki. Jest on także odpowiedzialny za naprawę i konserwację okularów. Powinien znać zagadnienia związane z projektowaniem i pomiarami soczewek okularowych, oraz technologią ich wykonania. Rzadko spotyka się szkoły na poziomie wyższym przygotowujące do takiego zawodu, zwykle optycy kończą szkoły na poziomie średnim uzupełniając swe kwalifikacje praktyką i potwierdzając je egzaminem sprawdzającym wiedze fachową.

W wielu krajach Europy oraz USA prócz zawodów lekarza okulisty i optyka okularowego istnieje odrębny zawód optometrysty. Definicja tego zawodu przyjęta przez Międzynarodowe Porozumienie Optometryczne i Optyczne stwierdza, że jest to autonomiczny, nauczany i regulowany zawód należący do systemu ochrony zdrowia, a osoba wykonująca ten zawód praktykuje w zakresie opieki nad okiem i widzeniem, co obejmuje badanie refrakcji i zaopatrzenie w pomoce wzrokowe, a także diagnozowanie i właściwe postępowanie w przypadku ochrony oczu oraz rehabilitacją układu wzrokowego.

One thought on “Optyk, okulista, optometrysta”

Comments are closed.