Okulary ochronne korekcyjne

Sponsor naszego serwisu – firma OPTYKA FIJOŁEK specjalizuje się również w okularach ochronnych korekcyjnych. Ten typ okularów oprócz standardowej funkcji chroniącej wzrok przez wszelkimi urazami, ma również na zadania działać, jak klasyczne okulary, korygując wady wzroku.

Przedstawiamy typowy WYKAZ WYMAGAŃ UWZGLĘDNIONYCH PRZY PROJEKTOWANIU OKULARÓW ochronnych korekcyjnych  TYP ZEUS, ZEUS MAX firmy OPTYKA FIJOŁEK

  • Rodzaj wyrobu

Okulary BHP ochronne są zaliczane do środków ochrony indywidualnej kategorii II, zgodnie z wymaganiami dyrektywy 89/686/EWG.

 

Zastosowane dokumenty odniesienia

– dyrektywa 89/686/EWG, dotyczącej wymagań stawianych środkom ochrony indywidualnej wprowadzanym na rynek UE;

– Rozporządzenie  MG z dnia 21 grudnia 2005 r., dotyczące zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej,

– PN-EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania.

  • Dokumenty wykorzystane do oceny wyrobu

– Sprawozdanie z badań wykonanych przez CIOP-PIB nr 139/PB/2012/NO z dnia 05.04.2012 r.

– Instrukcja użytkowania wyrobu z dnia 08.03.2012 r.

  • Producent

Oprawa okularów

3M UK Bracknell, Berkshire, RG 128HT.

Certyfikat nr  0070-683-085-08-02-0081 wydany przez INRS

Szybki ochronne

Hoya Lens Deutchalnd GmbH,

Certyfikat nr C3288HO

  • Procedura oceny typu

Okulary oddane procesowi oceny typu w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy PIB, jako jednostce notyfikowanej w obszarze dyrektywy 89/686/EWG.

Szczegółowy wykaz wymagań

 

Środki ochrony indywidualnej powinny być zaprojektowane zgodnie z wymaganiami ergonomii Rozdział 2 Par.  6 pkt. 4.

 

1. PN-EN 166:2004 p. 6.2 Materiały

Wszystkie części, które mają kontakt z użytkownikiem nie powinny być wykonane z materiałów, o których wiadomo że powodują podrażnienia skóry.

Okulary wytwarzane są Grilamidu a szybki z CR39 lub Trivex.

Materiały zastosowane do produkcji okularów nie powodują podrażnień skóry

2. PN-EN 166:2004, p. 6.1

Konstrukcja ogólna Brak wystających części, ostrych krawędzi, innych wad powodujących uczucie niewygody użytkownika

 

Środki ochrony indywidualnej przeznaczone do użytkowania w zróżnicowanych warunkach  powinny uwzględniać odpowiednie klasy ochrony Rozdział 2  Par 6 pkt 3

 

PN-EN 166:2004 ,p. 7.2.2. Odporność na uderzenie o niskiej energii  (45 m.s)

Okulary ochronne – Środki ochrony indywidualnej przeznaczone do użytkowania w zróżnicowanych warunkach  powinny uwzględniać odpowiednie klasy ochrony Rozdział 2  Par 6 pkt 3

 

Moce sferyczne i astygmatyczne mieszczą się w granicach określonych dla 1 klasy wykonania optycznego w przedziale ±0,06 [m-1].

Rozproszenie światła

Wartość zredukowanego współczynnika luminancji świetlnej  jest mniejsza niż 0,25 – mieści się w granicach określonych dla 1 klasy wykonania optycznego.

Jakość materiału optycznego i jego powierzchni

Brak uszkodzeń mogących pogarszać widzenie.                                                                                        X

Współczynnik przepuszczania światłą – 88,5% (1 klasa optyczna)

Środki ochrony indywidualnej powinny być odporne na działanie czynników otoczenia  Rozdział 2 Par. 6 pkt. 7

Po kondycjonowaniu w 55oC brak  widocznych deformacji.

Moce sferyczna, astygmatyczna i różnica mocy pryzmatycznych muszą mieścić się w granicach określonych dla 1 klasy optycznej.

Środki ochrony indywidualnej mogące mieć kontakt z płomieniem powinny być odporne na zapalenie oraz nie powinny przyczyniać się do rozprzestrzeniania płomienia. Rozdział 2  Par 22 pkt 2

EN 166:2001 p. 7.1.7

Oprawy ii szybki nie ulegają zapaleniu się podczas badania

Znakowanie środków ochrony indywidualnej Rozdział 2  Par 13 pkt 1

EN 166:2001 p. 9 Znakowanie

Znakowanie jest widoczne i  trwałe. Znakowanie nie zachodzi na minimalne pole widzenia.

Zauszniki okularów:
Optyka Fijołek ZEUS EN 166:2001 F.

Optyka Fijołek ZEUS MAX EN 166:2001 F.

Szybki ochronne:

Optyka Fijołek 1F.