Ciekawostki ze świata optyki

Porada praktyczna:

Masz problemy ze wzrokiem ? Nie widzisz dobrze tekstu na stronach WWW ? Pamiętaj, że kombinacja klawisza ctrl i pokrętła roll on myszki odpowiednio powiększa / zmniejsza obraz na ekranie komputera – koniecznie spróbuj 😉

Możesz zastosować kombinację klawiszy odpowiednio powiększając ( Ctrl i +) , pomniejszając (Ctrl i -) i wracając do wersji / wielkości pierwotnej (Ctrl + 0)!

Podstawowe definicje:

Okulistyka jest działem medycyny. Tak w naszym kraju, jak i na całym świecie wykształcenie okulistyczne zdobywa się na akademiach medycznych lub wydziałach medycznych uniwersytetów, a następnie uzupełnia w czasie praktyki klinicznej. Okulistą może być w Polsce osoba posiadająca stopień przynajmniej lekarza medycyny oraz specjalizację w zakresie okulistyki. Rolą okulisty jest zapewnienie opieki medycznej: badanie, diagnozowanie i leczenie chorób oczu. W ramach specjalizacji niektórzy lekarze okuliści zajmują się szczególnie chorobami siatkówki, rogówki, chirurgią oka, wszczepieniem sztucznych soczewek itp. Prócz tego okuliści przeprowadzają badanie ostrości wzroku w celu wykrycia wad widzenia oraz przepisują okulary korekcyjne i aplikują soczewki kontaktowe.

Optyk to specjalista zajmujący się okularami. Jego zdaniem jest wykonywanie okularów zgodnie z receptą przepisaną przez lekarza okulistę. Powinien umieć nie tylko dobrać właściwe oprawki i oprawić w nie szkła, ale także, w razie potrzeby, wyszlifować potrzebne soczewki. Jest on także odpowiedzialny za naprawę i konserwację okularów. Powinien znać zagadnienia związane z projektowaniem i pomiarami soczewek okularowych, oraz technologią ich wykonania. Rzadko spotyka się szkoły na poziomie wyższym przygotowujące do takiego zawodu, zwykle optycy kończą szkoły na poziomie średnim uzupełniając swe kwalifikacje praktyką i potwierdzając je egzaminem sprawdzającym wiedzę fachową.

W wielu krajach Europy oraz USA prócz zawodów lekarza okulisty i optyka okularowego istnieje odrębny zawód optometrysty. Definicja tego zawodu przyjęta przez Międzynarodowe Porozumienie Optometryczne i Optyczne stwierdza, że jest to autonomiczny, nauczany i regulowany zawód należący do systemu ochrony zdrowia, a osoba wykonująca ten zawód praktykuje w zakresie opieki nad okiem i widzeniem, co obejmuje badanie refrakcji i zaopatrzenie w pomoce wzrokowe, a także diagnozowanie i właściwe postępowanie w przypadku ochrony oczu oraz rehabilitacją układu wzrokowego.

Soczewka okularowa – proste urządzenie optyczne składające się z jednego lub kilku sklejonych razem bloków przezroczystego materiału (zwykle szkła, ale też różnych tworzyw sztucznych, żeli, minerałów, a nawet parafiny lub kropli wody). Istotą soczewki jest to, że przynajmniej jedna z jej powierzchni roboczych jest zakrzywiona, np. jest wycinkiem sfery, innej obrotowej krzywej stożkowej jak parabola, hiperbola lub elipsa, albo walca. więcej >>

Soczewki okularowe dopiero wtedy spełniają prawidłowo swą rolę gdy są  osadzone we właściwych oprawkach okularowych. Rolą oprawek jest przede wszystkim umocowanie soczewek przed oczami w ten sposób , by spełnione były warunki korekcji, to znaczy była zachowana właściwa odległość soczewek od oczu, właściwe centrowanie soczewek i właściwe ich nachylenia. Warunki te można zapewnić na różne sposoby, toteż istnieje wiele konstrukcji oprawek. Również materiały, z których wytwarza się oprawki  mogą być rozmaite. Według najogólniejszej klasyfikacji oprawki okularowe dzielą się na:

  • oprawki metalowe
  • oprawki z tworzywa sztucznego
  • oprawki łączone
  • oprawki półramkowe
  • oprawki bezramkowe więcej>>

W celu korekcji wad refrakcji oprócz okularów stosuje się coraz częściej soczewki kontaktowe nakładane bezpośrednio na przednią część gałki ocznej. Używa się ich także w przypadku niektórych schorzeń narządu wzroku. W zależności od przeznaczenia można mówić o soczewkach korekcyjnych służących do wyrównania was refrakcji, soczewkach leczniczych stosowanych np. w charakterze opatrunków w różnych schorzeniach rogówki lub powiek oraz jako nośnik leków, czy wreszcie o soczewkach kosmetycznych przeznaczonych do zmiany wyglądu np. zmianie koloru tęczówek oczu. Soczewki kontaktowe stosuje się także do korygowania poważnych defektów oczu występujących np. w nieoperacyjnej zaćmie lub uszkodzeniu tęczówki. Soczewki takie spełniają wtedy role terapeutyczno – kosmetyczną. więcej >>